Meerwaarde
samenwerken

Meerwaarde samenwerken evenementenbureau

 

Ben jij, of zijn jouw collega’s, ervan overtuigd de bedrijfsevenementen zelf goed te kunnen organiseren? Of heb je het idee dat het samenwerken met een evenementenbureau duurder is? Werk je al jaren met het zelfde evenementenbureau, of organiseer je zelden een evenement? Herkenbaar? Dan is deze blog een ‘must-read’ voor jou!

 

Eerst weten wie wij zijn? Bekijk dan hier ons interview bij ‘NHH’ (RTL4).

 

Onze inspirerende brainstormsessies leiden altijd tot betekenisvolle inzichten over hoe jij meer uit je evenement haalt.

Team MarQuis evenementen

Evenementen; kostenpost of investering?

Van belang is het om evenementen niet te zien als een kostenpost maar als investering. Je investeert in het belangrijkste kapitaal van de organisatie; de mensen. Evenementen kunnen werkelijk een belangrijke bijdragen leveren aan het naar een hoger plan tillen van de organisatie, het merk en de mensen. Echter is het dan wel van belang dat een evenement (opnieuw) in een juiste context wordt geplaatst.

Wat nog wel eens merken is dat het evenement wordt gezien als (alleen) een leuk ‘bedrijfsfeestje’ dat vooral geld kost. Is dit een denkwijze gebaseerd is op een niet-onderbouwde mening of een waarheid gebaseerd op feiten?

Merkbeleving wordt bepaald door het gedrag van de medewerkers

Extern winnen is intern beginnen, dekt hier de lading. Afgelopen 25 jaar heeft ons laten zien dat bedrijven en organisaties die met enige regelmaat trots, waardering en saamhorigheid benadrukken (vaak in de vorm van een personeelsevenement) overwegend succesvoller zijn. Toeval? Nee!

Een hoge mate van ‘engagement’ onder medewerkers levert veel op voor organisaties. Betrokken medewerkers geven dagelijks het beste van zichzelf en zijn eerder bereid een stapje extra te doen. Ze geven om de toekomst van de organisatie en zijn bereid hierin te investeren, omdat ze geloven dat ze het verschil kunnen maken voor de organisatie.

Dit heeft een positief effect op de output van de medewerker. Diverse onderzoeken (Harvard business school) tonen aan dat er een sterke connectie bestaat tussen engagement en omzet, winst en productiviteit; Een verhoging van 10% medewerkerstevredenheid leidt tot 15% meer klanttevredenheid. Dat leidt tot een verbetering van de financiële prestaties van 42%. ‘Evenementen; kostenpost of investering?’

 

Evenementen slaan bruggen naar de buitenwereld en omgekeerd

Beleven is beter dan beloven, dekt hier de lading. Er is maar één marketingkanaal waarbij alle zintuigen geprikkeld kunnen worden en dat zijn events. Juist de opkomst van internet en dan met name sociale media heeft ertoe geleid dat het voor bedrijven en organisaties belangrijk is om duurzame relaties aan te gaan met klanten.

Klantloyaliteit vergroten is een onderwerp dat vandaag de dag hoog in het vaandel staat en speciale aandacht verdient. Inzet van evenementen, al dan niet, als onderdeel van een marketingstrategie speelt hierbij een belangrijke rol. Dit vraagt om strategisch en campagnebreed denken. Er is veel mogelijk, niet alleen tijdens maar ook voor én na.

Evenementen zijn beleving. Als er één ding is dat marketeers vandaag de dag steeds meer beseffen, dan is het dat live experience klanten bindt en een belangrijk onderdeel uitmaakt van de customer journey; ‘Bring your (brand) story live.’ Zeker voor de ‘nieuwe generatie’ is de winnende mix: content, sociale media en l!ve (bron: de marktbarometer EventMonitor van eventplanner-2017).

Vanuit dit perspectief mag dus geconcludeerd worden dat evenementen een belangrijke bijdragen leveren aan het naar een hoger plan tillen van de organisatie, het merk en de mensen. Evenementen; kostenpost of investering?

Een evenement (deels) uitbesteden of toch zelf organiseren?

De jaarlijkse zomer barbecue, of de borrel in de bedrijfskantine zijn activiteiten die heel goed zelf georganiseerd kunnen worden. Maar wanneer kunnen wij als evenementenbureau wel meerwaarde leveren? Waar worden wij het meest voor gewaardeerd? Niet wij, maar onze opdrachtgevers hebben deze vraag beantwoord:

Klantonderzoek (diepte-interviews afgenomen in 2016) toont aan dat opdrachtgevers ons het meest waarderen voor onze hoge mate van expertise, onze betrouwbaarheid, bron van inspiratie en het onvoorwaardelijke ontzorgen.

‘We vinden het veel te leuk om zelf een evenement te organiseren, dit kunnen we heel goed zelf.’ Klopt, vinden wij ook. Maar wel willen we benadrukken dat dit een manier van denken is dat uiteindelijk ontwikkeling, vernieuwing en creatieve mogelijkheden in de weg staat. Goed is de grootste vijand van beter.

Een samenwerking met evenementenbureau is het ‘samen’ bedenken, ontwikkelen en organiseren van succesvolle evenementen. Juist een samenwerking met een evenementenbureau zorgt ervoor dat jij meer uit je evenement haalt.

De wisselwerking tussen jou en de objectieve (frisse kijk) van een evenementen-bureau is altijd een meerwaarde. Niet wij, maar onze opdrachtgevers bevestigen dit keer op keer. Wij helpen je vaardigheden te verfijnen en keuzemogelijkheden uit te breiden waardoor je uiteindelijk meer uit je evenement haalt.

Weet je wat het mooiste is? Na een succesvol evenement worden alle ‘credits’ en complimenten aan jou toegeschreven. Het bewijs dat jij (of de werkgroep) binnen de organisatie deze taak heel goed weet te volbrengen. Dit is waarom wij doen wat we doen. Jou, onze opdrachtgever, helpen meer uit een evenement halen. ‘Het eerstvolgende evenement zelf organiseren, of toch de samenwerking aangaan?

 

Werken met een ‘vaste’ partner of een pitch?

Het werken met een ‘vaste’ partner is in onze branche heel gebruikelijk. Maar daar staat tegenover dat het ook heel gebruikelijk is het te pitchen, de zogenaamde bureaucompetities. Alles uit een pitch halen? Lees dan onze blog over het succesvol selecteren van een evenementenbureau. Een ‘vaste’ partner is vertrouwd, maar een nieuwe is objectief en heeft een frisse kijk.

Wij adviseren met klem om meerdere eventconcepten (voorstellen) aan te vragen bij diverse evenementenbureaus. Enerzijds is het interessant om te zien hoe verschillende creatieve vertaalslagen worden gemaakt. Anderzijds is het goed om te monitoren of voorstellen, nog wel, marktconform zijn. Ga altijd voor de juiste expertise en de klik. ‘Het eerstvolgende evenenement met je vaste partner organiseren of toch meer mogelijkheden inventariseren?’ 

De kracht van evenementen wordt niet door de organisatie (h)erkend

Ook zijn er bedrijven en organisaties die zelden tot nooit een evenement organiseren. Interessant is het om intern te inventariseren wat nu eigenlijk de voornaamste reden (mindset) is? Wellicht is het slechts een kwestie van vooroordelen. Een manier van denken dat gebaseerd kan zijn op willekeurige, niet-onderbouwde meningen.

Waarschijnlijk wordt de kracht van evenementen nog niet voldoende (h)erkent door de organisatie en/of collega’s. Dit is een kans! Jij kunt de pionier worden van de organisatie, je kunt jezelf onsterfelijk maken. Succes is namelijk het resultaat van de manier waarop je denkt. In welke context plaats jij nu een evenement? ‘Blijf je bij het oude en vertrouwde of ga jij het verschil maken voor jezelf en de organisatie?

Inspireer jezelf: blader eens door onze downloads of bekijk onze cases